יום שבת, 22 באוגוסט 2015

דברים - לפרשת כי תבוא: עול מלכות שמים ועול מצוות

"את ה' האמרת היום" כך פותח הפסוק המתאר את עם ישראל ה"בוחר" את ה' א-להיו.
    בחירה זו, כמה שלבים יש בה.  הפתיחה היא "להיות לך לא-להים". קודמת לכול אמונה, קבלת עול מלכות שמים. כפי שנאמר במשנה במסכת ברכות "שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה, ואח"כ יקבל עליו עול מצוות".
    לאחר קבלת מלכות ה', מצופה היה להגיע אל המצוות. אך יש דבר הקודם למצוות: מידות (=תכונות אופי) מתוקנות. ועל כך נאמר: "וללכת בכל דרכיו". דהיינו: "מה הוא רחום, אף אתה רחום; מה הוא גומל חסדים, אף אתה גומל חסדים". וכעין זה נאמר בתנא דבי אליהו: "דרך ארץ קדמה לתורה".
    רק לאחר הנחת התשתית בשכל (אמונה) וברגש (מידות) בא התור של המעשים (המצוות). גם הסדר הפנימי של המצוות הוא הדרגתי, כפי שמבאר בעל 'אור החיים': בראשית הרשימה באים דווקא החוקים, אלה שטעמם אינו מובן לנו כלל ועיקר, ואנו מקבלים אותם על עצמנו רק מכוח היותנו מקבלים עלינו עול מלכות שמים באהבה. אחריהם באות המצוות, אלה המובנות לנו יותר. ורק בסוף באים המשפטים, אלה היורדים אל ההיגיון האנושי.
    השלב האחרון הוא "לשמוע בקולו". השמיעה בקול ה', לדעת בעל 'אור החיים', היא לימוד התורה. אין זה הלימוד המעשי, הנדרש לשם קיום המצוות המעשיות, אלא הלימוד העיוני, "תורה לשמה לשם התורה", לשם עצם השמיעה של דבר ה'.
    שלב זה סוגר את המעגל של החינוך העצמי, כאשר האדם שב ומעמיק את השלב הרוחני והשכלי, שבו פתח את התהליך של בנין האישיות.

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה